[Evertype]  The Dhammapada Home
 
 

An Dhammapada: Nathanna an Bhúda
Eagrán dátheangach i bPáilis agus i nGaeilge

Dhammapada

Scott Oser a chuir Gaeilge air.

First edition, 2019. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-259-7 (paperback), price: €13.95, £11.95, $16.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

Also available in a bilingual Pali and Irish edition!


277. Sabbe saṅkhārā aniccā ti, yadā paññāya passati,
atha nibbindatī dukkhe— esa maggo visuddhiyā.
  277. Nuair a fheiceann tú le heagna go bhfuil gach rud riochtaithe neamhbhuan,
iompóidh tú ón léan. Is í seo conair na glaineachta.
278. Sabbe saṅkhārā dukkhā ti, yadā paññāya passati,
atha nibbindatī dukkhe— esa maggo visuddhiyā.
  278. Nuair a fheiceann tú le heagna go bhfuil gach rud riochtaithe míshásúil,
iompóidh tú ón léan. Is í seo conair na glaineachta.
279. Sabbe dhammā anattā ti, yadā paññāya passati,
atha nibbindatī dukkhe— esa maggo visuddhiyā.
  279. Nuair a fheiceann tú le heagna nach bhfuil anam buan ag aon rud,
iompóidh tú ón léan. Is í seo conair na glaineachta.

Tá an Dhammapada ar cheann de na téacsanna is cáiliúla sa Bhúdachas. Cnuasach véarsaí gonta atá ann, a chuireann síos ar bhunphrionsabail an Bhúdachais i stíl thaitneamhach shothuigthe. Ní hionann is a lán téacsanna Búdaíocha, a mbíonn féith na teibíochta agus na saindiamhrachta le brath iontu, úsáideann an Dhammapada meafair nithiúla ón ngnáthshaol chun friotal a chur ar theagasc an chreidimh. Cuirfidh cuideanna den téacs gaois sheanfhocail na Gaeilge i gcuimhne don léitheoir, nó b’fhéidir parabail na soiscéalta Críostaí. Ní nach ionadh, tá sé ar na saothair is mó a bhfuil gean an phobail Bhúdaíoch air.

Cad ’na thaobh gur thug mé faoi leagan Gaeilge a chur ar fáil den tsaothar seo? Spadhar éigin a bhuail mé, gan amhras, ach ní gan fáth. Cé nach Búdaí mé (agus ní ghéillim do gach aon tuairim atá le léamh sa Dhammapada), bhí suim agam riamh sna teagasca níos praiticiúla atá le fáil sa chreideamh—sin le rá, na modhanna praiticiúla atá ann chun dul i ngleic leis an saol. Cé gur il­ghnéi­theach ar fad an rud é an Búdachas, bíonn sé fréamhaithe sa tuiscint gur orainn féin a bhraitheann ár sonas. Níor shlán­aitheoir é an Búda, ach teagascóir. Sa lá atá inniu ann, ar lú ná riamh ár n-iontaoibh i reiligiúin thraidisiúnta an Iarthair, is cuí súil a chaitheamh soir ar chreideamh an-difriúil a bhfuil dearcadh eile aige ar an saol, agus féachaint cad atá le foghlaim uaidh.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, DD2 1DR, Scotland, 2019-12-06

Copyright ©1993-2020 Evertype. All Rights Reserved