[Evertype]  Gítá Ashtávakra Home
 
 

Gíta Ashtávakra: Aṣṭāvakra Gītā
Eagrán dátheangach i Sanscrait agus i nGaeilge

Ashtavakra Gita

Aṣṭāvakra a scríobh. Traschruthaithe i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock.

First edition, 2019. Dundee: Evertype. ISBN 978-1-78201-257-3 (paperback), price: €13.95, £11.95, $16.95.

Click on the book cover on the right to order this book from Amazon.co.uk!

Or if you are in North America, order the book from Amazon.com!

Also available in a bilingual Sanskrit and English edition!


niḥsaṃgo niṣkriyo’si tvaṃ svaprakāśo niraṃjanaḥ |
ayameva hi te bandhaḥ samādhimanutiṣṭhati ‖ 1-15 ‖
  1.15. Tá tú saor anois is go deo
Féin-soilseach, trédhearcach, ciúin.
Coinneoidh an machnamh, suaimhniú na haigne,
I ngeimhle thú: Airdeall is ea machnamh
Machnamh is ea Airdeall.
nirapekṣo nirvikāro nirbharaḥ śītalāśayaḥ |
agādhabuddhirakṣubdho bhava cinmātravāsanaḥ ‖ 1-17 ‖
  1.17. Neamhchoinníollaithe atá tú
Gan athrú
Gan chruth.
Soladach, dothomhaiste, socair.
Ná santaigh aon ní. Is Comhfhios thú.
na te saṃgo’sti kenāpi kiṃ śuddhastyaktumicchasi |
saṃghātavilayaṃ kurvannevameva layaṃ vraja ‖ 5-1 ‖
  5.1. Gan teimheal atá tú
Ní theagmhaíonn aon ní leat.
Cad atá ann is gá diúltú dó?
Tá an aigne casta—scaoil léi.
Cuir eolas ar an suaimhneas
A thagann leis an scaoileadh sin.

Bí sona, bí suaimhneach an teachtaireacht atá ag an gcomhrá seo idir Ashtávakra, saoi agus Janaka, rí, an léargas is leithne, is loime agus is doimhne is féidir a bheith agat ort féin agus ar an gcruinne. Bí sona, bí suaimhneach, bí saor ó bhuairt.

“Is leor aon véarsa de na véarsaí seo a léamh uair amháin chun go dteilgfí chun na saoirse thú—Jīvanmukti.”
—Svámaí Shantananda Puri Maharaj

“Teagasc simpli é teagasc Ashtávakra, teagasc díreach meallacach ar an toirt. Téann sé go croí ionainn agus is leor machnamh a dhéanamh air chun réamh­bhlaiseadh de lúcháir na saoirse a thabhairt don aigne a bhí cothaithe go dtí seo ag an ábharachas.”
—Svámaí Nityaswarupananda

“Is fada aitheanta é mar bhuaic na gaoise spioradálta. Tarchéimníonn sé gach modh eile chun léargas spiorad­álta a fháil.”
—Harsha Yardi

Traschruthú i nGaeilge ag Gabriel Rosenstock ar an gcomhrá beannaithe idir Ashtávakra, saoi, agus tiarna gaoismhear, Janaka.


 
HTML Michael Everson, Evertype, 19A Corso Street, DD2 1DR, Scotland, 2019-12-06

Copyright ©1993-2020 Evertype. All Rights Reserved